Liberty Life Assurance Kenya Limited

Liberty Life Assurance Kenya Limited

The Liberty Life Assurance Kenya Limited, commonly referred to as Liberty Life, is a Kenyan life insurance company headquartered in Nairobi, Kenya

+254 711 076 222 , (+254) 20 286 6000
csc@libertylife.co.ke

Products

All products